thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารว่าง ที่ดีต่อสุขภาพฟันของเด็ก

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารว่าง ที่ดีต่อสุขภาพฟันของเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็กถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีได้นั้น พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องปลูกฝังการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้บุตรหลานของท่านตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อที่จะได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเป็นไข้หวัด

อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัด (Common Cold) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นที่กระทบต่อจมูกและคอ อาการที่สำคัญของโรคนี้คือ มีทั้งไอ เจ็บคอ น้ำมูลไหล และมีไข้ ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถหายได้ภายใน 7 วัน เนื่องจากไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะเพียงแต่รักษาไปตามอาการเท่านั้น

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยคนเป็นโควิดควรกินอะไร อาหารประเภทไหน

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยคนเป็นโควิดควรกินอะไร อาหารประเภทไหน คนเป็นโควิดควรกินอะไร เป็นคำถามที่กำลังต้องการคำตอบ และกำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เป็นจำนวนมากจากสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย

วิธีการใส่สายยางให้อาหารทางสายยาง ทางจมูก !

วิธีการใส่สายยางให้อาหารทางสายยาง ทางจมูก ! การให้อาหารทางสายยาง มีอยู่สองรูปแบบที่นิยมทำกันมาก็คือ การให้อาหารทางสายยางทางรูจมูกและทางหน้าท้อง (เจาะกระเพาะอาหาร) ถือเป็นการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหาร แม้ว่าจะไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเป็นไข้หวัด

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัด (Common Cold) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นที่กระทบต่อจมูกและคอ อาการที่สำคัญของโรคนี้คือ มีทั้งไอ เจ็บคอ น้ำมูลไหล และมีไข้ ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถหายได้ภายใน 7 วัน เนื่องจากไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะเพียงแต่รักษาไปตามอาการเท่านั้น